APART

Teodora Jevtic 1:46 pm

OFFICE SYSTEM

Apart je kancelarijski sistem koji poboljšava komunikaciju i saradnju na radnom mestu. Baza ovog sistema se sastoji od osnovne jedinice na koju se mogu dodati ostali elementi koji će formirati jedan sistem. Više osnovnih jedinica čini jedinstveni kancelarijski funkcionalni sistem.
Jedinice mogu biti ukomponovane prema prostoru i potrebama i na taj način kreiraju jedinstvene forme.
Sto, skladište i mesto za sedenje čine svaki posebnu jedinicu.
Apart takodje nudi i veliki izbor materijala.
Dizajnirano u koautorstvu sa Paolom Baliki (Paola Baliki) i Viktorom Tarasijem (Victor Tarasi).


Dizajner enterijera: Teodora Jevtić