TRACE THE LIGHT

Teodora Jevtic 8:06 am

GEOMETRICAL LIGHTING FAMILY

Trace the Light je kolekcija lampi koja je svojom funkconalnošću i oblikom namenjena savremenom enterijeru. Koncept je zasnovan na tri geometrijska oblika: krug, trougao i kvadrat. Lampe se idealno uklapaju u prostor. Forme lampi prate linije prostora, stranice i uglove.
Trace the Light omogućava korisniku da eksperimentiše različitim mogućnostima u prostoru. Ova kolekcija pruža individualna rešenja korišćenja.
Svaka lampa ima kabl i zidne fiksatore koji ih pričvršćuju za zid. Pozicija zidnih fiksatora i dužina kabla može biti podešena prema želji korisnika i prilagodjena prostoru. Utikač je dizajniran tako da može da prihvati suvišni deo kabla koji se obmotava oko samog utikača.
Dizajnirano u koautorstvu sa Ruslanom Balov (Ruslan Balov).