Reader Collection

Reader Collection je nova kolekcija lampi koja je trenutno u produkciji. Kolekcija će se sastojati od šest lampi koje će biti predstavljene u tri vrste drveta i kombinovane sa dve vrste metala.